HİZMETLER


Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri 

Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi.

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama

Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesi (patent vb.) 

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi