Mevzuat


Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) olarak; teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı temsil etmekte olup aşağıdaki kanun ve yönetmeliklere tabii tutularak faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.


4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik