Tarihçemiz


2013 yılı öncesi, Gazi Üniversitesi'nin teknoloji transferi ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yer alan faaliyetleri farklı birimler altında yürütülmüştür.2013 yılında, 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında Gazi TTO kurulmuştur. TTO tüm çalışmalarını, faaliyetlerini, etkinliklerini ve projelerini TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığının belirlediği usul ve esaslara göre yürütmektedir.2015 yılında Gazi Teknoloji A.Ş. kurularak teknoloji transferi ve üniversite-sanayi iş birliğine hizmet verilmesi kolaylaştırılmıştır.Kasım 2021 itibariyle, YÖK kanuna tabi olarak şirket hisselerinin tamamı Gazi Üniversitesi tarafından devralınmış ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. olarak unvan değişikliği yapılmıştır. Şirketin, anonim şirket statüsünde olması üniversite sanayi işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi, teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklenmesi ve patentlerin ticarileştirilmesi için yürütülecek faaliyetleri kolaylaştırıcı niteliktedir.