Vizyon-Misyon


Misyon
Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerini ve akademik çalışmaları, ülkemiz  kalkınmasına ve rekabetçiliği arttırmak  üzere projeler ve işbirlikleriyle teknolojik ve ekonomik değere dönüştürmek, etkin bir üniversite sanayi işbirliği oluşturmak ve girişimcileri destekleyen ekosistemi oluşturmak ve bunların sonucunda etkin bir teknoloji transfer arayüzü olmak.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası alanda saygın, inovasyon, üretim ve toplumsal fayda odaklı işleri ve işbirliklerini destekleyen, inovasyon ekosisteminin önemli bir aktörü olan bir başvuru merkezi ve rehber TTO olmak.


Etik Kurallar