Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarına Yönelik “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı” Açıldı !!!

31 Ekim 2023 15:24

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla karşıladığımız bu özel yıl vesilesiyle, Cumhuriyetimizin tarihsel, kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamayı ve gelecek vizyonuna yeni perspektifler sunmayı amaçlayan araştırma projelerini desteklemek üzere; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı” 29 Ekim 2023 tarihinde açılmıştır.

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan bu çağrı ile Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki 100 yıllık geçmişini anlamaya ve geleceğe yönelik önemli sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmaya odaklanan proje önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında sunulan proje önerilerinin Türkiye'nin toplumsal gelişimine, geleceğine, sürdürülebilir kalkınmasına, tarihine ve kültürüne odaklanan konuları kapsaması, Cumhuriyetin 100. yılına özel katkı sunmayı amaçlaması ve geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ele alarak topluma fayda sağlayacak bilgileri ve önerileri ortaya koyması beklenmektedir. Proje önerilerinde konunun, çok disiplinli veya disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması önem arz etmektedir.

Çağrı kapsamında önerilecek projelerin odaklanabileceği konu başlıklarına aşağıda yer verilmiştir:
Eğitim Sistemi ve Politikaları
İktisadi Gelişim ve Dönüşüm
İş Dünyası ve Kurumsal Değişim
Siyaset ve Dış Politika
Göç ve Nüfus Politikaları
Kentleşme Politikaları ve Kentsel Yapı
Aile ve Toplum
Medya ve İletişim
Kültürel Dönüşüm ve Çeşitlilik
Dil, Tarih ve Kültürel Miras
Bilim ve Teknolojinin Gelişimi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Perspektifinden Yapay Zeka

Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin çevrim içi başvuruları için son tarih 25 Aralık 2023, söz konusu projelerin e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih ise 28 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Belirtilen süreler içerisinde proje başvuru onayının gerçekleştirilmesi ve e-imza sürecinin tamamlanması hususları önem arz etmektedir.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.