Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Desteklenen Projelere Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları

08 Eylül 2023 14:28

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşlarımız tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Bu program ile Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere ait katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkân ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir.

Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin bilgilerin paylaşılacağı ve ilgili firmalar tarafından tanıtım sunumlarının yapılacağı “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Desteklenen Projelere Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları”nın, 12-13-14 ve 15 Eylül 2023 tarihlerinde 09.30-17.00 saatleri arasında ve aşağıda yer alan gündem dahilinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Katılım için tıklayınız.