TÜBİTAK TEYDEB Destek Programı Limitlerinde Büyük Artış

21 Ağustos 2023 10:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programları üst limitlerinin artırıldığını açıkladı.

 

1512-1812 BİGG Programı Destek Limiti

 

Gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürebilmeleri için Hibe destek şeklinde başlatılan BİGG Programında bu yıl içerisinde yapısal bir değişikliğe gidilmiş ve yatırım tabanlı bir desteğe dönüştürülmüştü. BİGG Programı destek üst limiti 450.000 TL’den 900.000 TL’ye çıktı.

 

1507 Destek Programı Limiti

TÜBİTAK Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeleri de unutmadı. KOBİ’lerin TÜBİTAK Ar-Ge desteği süreçlerine girişte yoğun olarak kullandıkları 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Proje Bütçesi üst limiti 1.200.000 TL’den 2.400.000 TL’ye çıktı.

 

1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı Limiti

TÜBİTAK’ın özellikle üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılarak ticari hayata kazandırılması kapsamında büyük önem taşıyan 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Üst Limiti de 1.000.000 TL’den 1.500.000 TL’ye yükseldi.

 

1505, 1507 ve 1512-1812 programı yeni üst limitleri henüz başvuru veya değerlendirme süreci devam eden projelere için de geçerli olacak.

 

Senetle transfer ödemesi (ön ödeme) limiti

 

TÜBİTAK desteklerinden yararlanarak Ar-Ge projesi gerçekleştiren kuruluşların finansmana erişimini önemli ölçüde kolaylaştıran Senetle Transfer (ön ödeme) Limitinde 3 katın üzerinde bir artış yapıldı. 1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 300.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarıldı. Proje destek süresi devam eden, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra dönem raporu sunulmuş veya sunulacak projelere uygulanacak.

 

Diğer Bazı Programlarda ve Destek Sürecinde Kullanılan Limitlerde Artış

1602 Patent Destek Programı ve 1503 Proje Pazarı Destek Programı limitleri ile destek süreçlerinde uygulanan başka pek çok limitte önemli ölçüde artışlar gerçekleştirildi.

 

 

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları eski ve yeni destek üst limitleri için lütfen tıklayınız.