Küresel Temiz Teknoloji Girişimcilik Programı (GCIP)'nın 2. Fazı kapsamında GCIP Türkiye Hızlandırıcı Programına Başvurular Açıldı!

31 Mayıs 2023 09:44

2013 yılında başlatılan Küresel Temiz Teknoloji Girişimcilik Programı Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde, TÜBİTAK ve UNIDO tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) finansmanı ile geliştirilmiştir. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (GEF Odak Noktası), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve KOSGEB ile birlikte GCIP’in diğer resmi paydaşları arasında yer almıştır. Projenin 1. Fazında Temiz Teknolojiler Yenilik Yarışması ve Girişimcilik Hızlandırıcı Programı ile Türkiye'de temiz teknolojilerde yenilikçiliğin ve yenilikçi temiz enerji teknolojisi girişimciliğinin teşvik edilmesi amaçlanmış ve Programın ilk fazı tamamlanmıştır.

GCIP Faz I’in tamamlanmasını takip eden süreçte, Programın temiz teknoloji girişimciliğine sağladığı olumlu katkı, yaratılan kapasite ve devamlılığı yönünde oluşan beklenti neticesinde, Programın 2022-2027 yılları arasında sürecek 2. Fazı başlatılmıştır. Hızlandırma hizmetlerinin yanı sıra ticarileşme ve pazara hazırlık boyutu göz önünde tutularak UNIDO ile birlikte hazırlanan projenin 2. Fazında TÜBİTAK, yürütücü kuruluş olarak yer almaktadır.

Program kapsamında GCIP Türkiye Hızlandırıcı başvuruları 15 Haziran 2023 tarihine kadar alınacak, 10-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında, seçilen adaylar GCIP Türkiye Ulusal Akademisi’nde çeşitli eğitim ve mentorluk hizmetleri alarak temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde edeceklerdir.

Başvuru alınacak kategoriler aşağıdaki gibidir:

1. Enerji Verimliliği

2. Yenilenebilir Enerji

3. Atık Zenginleştirme

4. Su verimliliği

5. Çevre dostu yapılar

6. Ulaşım

7. İleri malzeme ve kimyasallar 

10-14 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek Ulusal Akademi sonucunda çeşitli ödüller ile temiz teknoloji alanındaki iş fikirleri desteklenecektir.

Birincilik ödülü: 300.000 TL

İkincilik ödülü: 200.000 TL

Üçüncülük ödülü: 150.000 TL

Başarılı Kadın Girişimci Ödülü: 100.000 TL

Sürdürülebilirlik Alanında Başarılı Girişimci Ödülü: 100.000 TL

Hızlandırıcıyı başarıyla tamamlayan uygun iş fikirleri TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden de yararlanabilecektir.

Başvurular https://gcip.tech/country/turkiye/ adresinden alınacaktır.

Değerli girişimcilerimizin ilgi ve dikkatine sunarız.