Eureka Kapsamında Brezilya-GlobalStars Çağrısı Açıldı!

05 Mayıs 2022 21:02

Eureka üyesi olmayan ülkeler ile işbirliği yapma imkânı sağlayan bir Eureka aracı olan GlobalStars kapsamında Brezilya ile işbirliği imkânı sunan çağrı 26 Nisan 2022 tarihi itibari ile başvuru almaya başlamıştır. Brezilya’nın yanı sıra Eureka üyesi ülkeler Türkiye, Belçika (Valonya), Finlandiya, İspanya, Hollanda çağrıya dâhil olan ülkeler arasındadır. Çağrı kapsamında desteklenecek projeler Eureka Network Projesi olarak değerlendirilecektir. Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma, Brezilya’dan en az bir ortakla çağrıya proje önerisi sunabilecektir. Bu şart sağlandıktan sonra çağrıya katılım sağlayan ülkelerden de ortak eklenebilmektedir. Brezilya’dan katılacak olan ortağın proje yazımı öncesinde mutlaka fonlayıcı kuruluşu olan EMBRAPII (https://embrapii.org.br/) ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Proje fikirleri için tüm teknoloji alanlarında proje önerisi sunulabilecektir. Ancak, katılımcı ülkeler özellikle aşağıdaki alanlarda proje tekliflerini memnuniyetle karşılamaktadır: Sürdürülebilirlik Temiz su ve sanitasyon Döngüsel ve biyo-tabanlı ekonomi, Temiz enerji, Tarım Sağlık Yaşam tarzını ve yaşam ortamını iyileştirmek Bakım noktası teşhisi, Bulaşıcı, kronik hastalıkların tedavisi Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.