SİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı!

14 Nisan 2023 09:11

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! gençlere ve erken aşama girişimcilere farkındalık, iş fikri, şirketleşme ve büyüme aşamalarına özel olarak kurgulanmış eğitim, mentorluk ve iş dünyası ile etkileşim desteği sağlayan kapsamlı bir girişimcilik programıdır. 2011 yılından beri düzenlenmekte olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!’a bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın 19 ülkesinden 25 bine yakın genç girişimci adayı başvuru yapmıştır. 100 bini aşkın genç ise program kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliklerine katılmıştır. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! bu bağlamda Türkiye'nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programı olarak öne çıkmaktadır. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! genç girişimcileri Dönüşümü Başlat!, Dönüşümü Hızlandır ve Dönüşümü Sürdür isimli üç programla desteklemektedir. ▪ Girişimciliğe Adıma Atmak İsteyenler İçin TÜSİAD Dönüşümü Başlat! TÜSİAD Dönüşümü Başlat! ile bir yandan Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalık ve yetkinlik artırılırken, diğer yandan gençler nezdinde yenilikçi fikir üretimi süreçlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; - Program ile aynı adı taşıyan dijital platform üzerinden yıl boyu ücretsiz eğitim ve mentorluk verilmekte, - Üniversiteler, gençlik yapılanmaları ve yereldeki ekosistem paydaşları ile TÜSİAD üyeleri ve başarılı startupları girişimcilik ekseninde bir araya getiren atölye, konferans, networking vb. etkinlikler hayata geçirilerek girişimcilik kültürü yaygınlaştırılmakta, - Düzenlenen iş fikri yarışmaları ile 18-30 yaş arası gençlere iş fikirlerini geliştirme yolunda çok çeşitli destekler sunulmaktadır. ▪ Girişimini geliştirmek için TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır! TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır! ile Türkiye girişimcilik ekosistemine katma değer yaratacak girişimlerin oluşumu ve büyümesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; - MVP (Minimum Geçerli Ürün) aşamasındaki girişimcilere yönelik bir hızlandırma programı düzenlenerek, 18-35 yaş arasındaki genç girişimcilere eğitimden mentorluğa, network oluşturmadan TÜSİAD üyeleri ile birlikte iş geliştirmeye kadar çok kapsamlı destekler sunulmaktadır. - Bu bağlamda bir yandan girişimlerin ekosistemde uzun soluklu bir yer edinmeleri sağlanmakta, diğer yandan ise büyük şirketlerle girişimler arasındaki iş birlikleri teşvik edilmektedir. ▪ Girişimcilikte TÜSİAD ile ilerlemek isteyen mezunlar için Dönüşümü Sürdür! TÜSİAD Dönüşümü Sürdür! ile Bu Gençlikte İŞ Var!’ın mezun ağında yer alan girişimlerin uzun vadede desteklenmesi ve kendi kendini besleyen bir ekosistem oluşturması hedeflenmektedir. Yaş sınırı olmayan bu programa dışarıdan başvuru kabul edilmemekte, program sadece TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!’ın 2011-21 dönem mezunları ve Dönüşümü Hızlandır! programına seçilen yeni girişimlere yönelik kurgulanmaktadır. Bu kapsamda;

- Yıl boyunca 500+ program mezununa yönelik networking faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve

mezunlar TÜSİAD’ın farklı proje ve programlarına dahil edilmektedir.

- Ayrıca her dönem seçilen belli sayıda mezun girişimin ürün ve hizmet geliştirme, müşteri ağı

oluşturma, yatırım ve yurt dışına açılma süreçlerinde desteklenmesi amaçlanmaktadır.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik programı hakkında daha ayrıntılı bilgi için sosyal medya

hesaplarımızı takip edebilir, bize info@bugenclikteisvar.com adresinden ulaşabilir ve

www.bugenclikteisvar.com adresini ziyaret edebilirsiniz.