TÜBİTAK-TAGEM İşbirliği ile ARDEB tarafından açılan 1005 - Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısının Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

24 Mart 2023 14:47

Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında yapılan işbirliği çerçevesinde açılan "1005 - Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı” kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Çağrı kapsamında önerilen 67 proje önerisinden 64’ü bilimsel değerlendirmeye alınmış; 9 proje önerisinin desteklenmesine, 7 proje önerisinin ise başvuru sahiplerine iletilecek bilimsel değerlendirme raporlarında belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşuluyla şartlı olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. 11 proje önerisi ile de 24 Nisan 2023 tarihine kadar revizyon yapılarak tekrar başvuru yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlara ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur:

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Söz konusu çağrılar kapsamında revizyon başvuru yapılabilecek projelere ilişkin değerlendirme raporlarına ise en geç bir hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.