TÜBİTAK – ARRS (Slovenya) İkili İş Birliği Çağrısı Sonuçları Açıklandı!

29 Eylül 2022 09:28

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 19 Nisan 2001 yılında imzalanan Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Slovenya Araştırma Kurumu (Slovenian Research Agency – ARRS) arasında açılan ikili iş birliği çağrısı kapsamında aşağıdaki 12 projenin desteklenmesine karar verilmiştir:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Slovenya’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Prof. Dr. Ali Koşar, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Matevž Dular, University of Ljubljana

Kaynama Isı Transferi ve Kritik Isı Akışını Artırmak için Akustik Alan ve Karışık Islanabilirli Yüzey Metotlarının Kombinasyonu

Dr. Elif Tan, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Sandi Klavžar, Institute of Mathematics

Fibonacci Benzeri Küplerde Kenar Genel Konum Probleminin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Şule Demirkol Ertürk, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Nike Kocijančič Pokorn, University of Ljubljana

Küreselleşmiş Bir Dünyada Yerel Çeviri Pratikleri

Doç. Dr. Yılmaz Yürekli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Maja Leitgeb, University of Maribor

Atıksu İçerisindeki Antibiyotiklerin Etkin Giderimi için Enzim Immobilizasyon Teknikleri

Doç. Dr. Elif Begüm Elçioğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Jure Ravnik, University of Maribor

Nanoakışkanların Modellenmesinde Kullanılan Yaklaşımların Doğal Taşınım Mini-Döngüleri Yardımıyla Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gücek, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Primož Jalušič, University of Maribor

Yol Kaplama Tabakaları için Farklı Atık Malzemelerin Kullanımı

Prof. Dr. Sebahattin Ergün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Matej Sova, University of Ljubljana

Doğal ve Sentetik Sinnamik Asit Türevlerinin İnsan ve Balık Patojenlerine Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi ve Balık Yemlerinde Katkı Maddesi Olarak Potansiyel Kullanım Potansiyeli

Doç. Dr. Ömer Necati Cora,  Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Damjan Klobčar, University of Ljubljana

Ultrasonik Birleştirme ile Üretilmiş Ti-Al Lamine Metal Kompozitlerin Alüminyum Alaşımları ile Katı Hal Kaynağı Yardımıyla Birleştirilmesi: Mekanik ve Korozyon Özellikleri ile Lazer Şoklarına Karşı Bağ Mukavemetinin İncelenmesi

Prof. Dr. Arif Özcan, Marmara Üniversitesi

Dr. Igor Karlovits, Pulp and Paper Institute

Akıllı Ambalaj Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Yeni, Basit ve Ucuz Nanoselüloz Temelli Sensör Üretimi

Dr. Emine Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Dr. Alenka Lipovec, University of Maribor

Türkiye ve Slovenya'da Teknoloji ile Matematik Öğretimi

Dr. Öğr. Üyesi Morteza Ghorbani, Sabancı Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mojca Zupanc, University of Ljubljana

Mikro Ölçekli Hidrodinamik Kavitasyon ile Aktif İlaç Kalıntılarının Giderilmesi

Prof. Dr. Nuray Ekşi, Özyeğin Üniversitesi

Prof. Dr. Tadeja Jere Jakulin, University of Primorska

Sanat ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizmalarına İlişkin Türk ve Slovenya Hukuklarının Karşılaştırılması Projesi