Tübitak Destekleri
 • TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... 

Son başvuru tarihi: Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır.

2014 yılı başvuruları için son tarihler:

I. Dönem

Online: 28 Mart 2014

Basılı Kopya: 4 Nisan 2014

 

 • TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... 

Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.  

 

 • TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... 

Son başvuru tarihi: Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır.

2014 yılı başvuruları için son tarihler:

I. Dönem:

Online: 28 Mart 2014

Basılı Kopya: 4 Nisan 2014

 

 • TÜBİTAK 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı'nın (UBAP) amacı; bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... 

Son başvuru tarihi: Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır.

I.Dönem:      

Online: 04 Nisan 2014

 

·       TÜBİTAK 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız... 

Son başvuru tarihi: herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. 

 

 • TÜBİTAK-1503- Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje pazarları, somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. 

 

 • TÜBİTAK-1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. 

 

 • TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. 

 

 • TÜBİTAK 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle; teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi, teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedefleniyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son başvuru tarihi: Çağrıya göre değişmektedir.

1511 Kapsamında Açık Olan Çağrılar Ve Son Başvuru Tarihleri Aşağıda Yer Almaktadır;

ENERJİ

              Sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojilerinin geliştirilmesi

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Özel motor teknolojilerinin geliştirilmesi

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

BİT

Araç-Araç, Araç-Altyapı Haberleşme Sistemleri  

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Mobil İletişimde Anten Teknolojileri ve RF Uç Birimleri

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Mobil Şebekelerde Omurga ve Ara Bağlanım (Backhaul) İçin Alternatif İletim Teknolojileri

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Uydu Üzerinde Konuşlandırılmış Haberleşme Sistemleri

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

4G ve sonrası Sistemler için Radyo Erişim Ağı Teknolojileri

             Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014                                      

Bulut Bilişim Altyapı Çözümleri  

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Bulut Bilişim Veritabanı Servisleri

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Bulut Tabanlı Veri Analiz Sistemleri

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Bulut Bilişim için Sistem ve Veri Güvenliği

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Büyük Veri Çözümleri

            Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

SAĞLIK

Yüksek Hassasiyetli Robotik Cerrahi  Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

Cerrahi Uygulama Amaçlı Yenilikçi Medikal Cihazların ve  Sistemlerin Geliştirilmesi             

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2014

 

 • TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı

Program kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırma yapma, labaratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler verme, ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son başvuru tarihi: Başvuru yılda 12 dönemdir. Başvurular her ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar yapılır.

 

 • TÜBİTAK  2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son başvuru tarihi: Her ayın son cuma günüdür. 

 

 • TÜBİTAK 2238 - Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması 

Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması ile girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşması amaçlanıyor. Ayrıca, çeşitli alanlarda iş fikri üniversite öğrencilerinin fikirlerini hayata geçirmelerine destek sağlamak da yarışmanın amaçları arasında yer alıyor. Yarışmaya ön lisans, lisans, lisansüstü ve Açık Öğretim Fakülteleri öğrencileri başvurabiliyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2014

 

 • TÜBİTAK 2241/A - Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

Üniversitelerimizin Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri ile Tarımsal Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencileri,  sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezi için hazırladıkları araştırma projesinin desteklenmesi için başvurabilirler.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son başvuru tarihi: Her ayın son işgünüdür. 

 

·        TÜBİTAK 2241/B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması 

Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması ile bitirme tezi aşamasındaki lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen, sanayide uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem, süreç iyileştirme veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme projeleri destekleniyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son Başvuru Tarihi: 14 Mart 2014

 

 • TÜBİTAK  2242 - Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması 

Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması, lisans öğrencilerini ülkemizin sorunlarına yönelik olarak yenilikçi ve girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak çözüm üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini teşvik ediyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son Başvuru Tarihi: 14 Mart 2014

 

·       TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son başvuru tarihi: Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

 

 • TÜBİTAK 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Son başvuru tarihi: Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır.

I.Dönem:       

Online: 28 Mart 2014   Basılı Kopya: 4 Nisan 2014

 

 • TÜBİTAK - İkili İşbirliği Programları

Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri vb. gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda açık çağrılar aşağıda yer almaktadır.

2501ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

Son başvuru tarihi: TÜBİTAK için çağrı sürekli açıktır. Lütfen NSF’in konulara göre değişen çağrı tarihlerini dikkate alınız.

2502-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

2503-Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı

Son başvuru tarihi: Program başvuruları için son tarih her yıl 15 Nisan'dır.

2506-Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı

Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

2507-Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

2513-Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı

Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

2525-Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı

Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.

2526-Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

Son başvuru tarihi: Program başvuruları sürekli açıktır.