Modül 1

Modül 1: Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması

  • Aylık yayınlanan E – Bültenler
  • Yurtiçi ve yurtdışı personel eğitimleri
  • Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültesi akademisyenlerine talepleri doğrultusunda sanayiye dönük teknik eğitimler
  • TÜBİTAK 1601 programı desteği ile tüm üniversitede girişimcilik sertifika programı
  • Destek verilen öğrenci ve akademisyen projelerini fuarlarda tanıtma
  • Destek programları vb. konularda yapılan bilgilendirme toplantıları
  • Girişimcilik, fikri mülkiyet, proje yönetimi vb. konularda gerçekleştirilen eğitimler
  • Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına yönelik düzenlenen İş Fikri Yarışması, Bilim Şenliği Proje Pazarı Yarışması, Lisans Bitirme Projeleri Yarışması, Sanayi ve Teknoloji Tezleri Yarışması