HİZMETLERİMİZ

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri

Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri 

Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi.

Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama

Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesi (patent vb.) 

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi