AB Programları
  • Horizon 2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı 2014-2015 Yılı Çağrıları

AB 7.Çerçeve Programın’ın devamı olarak yaklaşık 80 Milyar Euro bütçeli, 2014- 2020 yılları arasında yürürlükte olacak yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” 2014-2015 Yılı Çağrıları Yayınlandı.Horizon 2020, önerilen 80 milyar Avro’luk bütçesiyle, Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. Bu program sayesinde, Avrupa’da yeni büyüme ve istihdam olanaklarının yaratılması hedeflenmektedir.Horizon 2020 Programı 2014-2015 yılı çağrılarına ait bilgilere ulaşmak için

Genel bilgi için

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

  • Bilimsel Mükemmeliyet

Araştırma ve yenilik faaliyetlerinde mükemmeliyet odağı

Kimler başvuruda bulunabilir?

Bireysel Araştırmacılar Üniversiteler Araştırma Merkezleri Sanayi –KOBİ

Açık çağrılar için detaylı bilgi:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

  • Endüstriyel Liderlik

Güçlü yenilik ve özel sektör odağı

Kimler başvuruda bulunabilir?

Sanayi-KOBİ Üniversiteler Araştırma Merkezleri Kamu Kurumları

Açık çağrılar için detaylı bilgi:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

  • Toplumsal Sorunlara Çözümler

Araştırmada toplumsal sorun odağı

Kimler başvuruda bulunabilir?

Üniversiteler Sanayi-KOBİ Araştırma Merkezleri Kamu Kurumları STK’lar

Açık çağrılar için detaylı bilgi:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html