Yatırımcıya Sunum (Pitching) Eğitimi 11-12 Aralık 2015

Gazi Teknopark “Bilişim Kümesi” olarak Ekonomi Bakanlığı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Destek Programı” kapsamında 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde “Yatırımcıya Sunum (Pitching) Eğitimi” Gazi Teknopark C Blok Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Eğitim programına başta küme üyesi firma temsilcilerimiz, üniversite temsilcileri ve gözlemciler olmak üzere 35 kişi katılmıştır.

Eğitim sunumu Amerika Birleşik Devletlerinin Virginia eyaletinde faaliyet göstermekte olan P3 Innovation CEO su Keith Segerson ve TINBEE firması kurucusu Miray Kutay tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitmenlerimizin uluslararası ticaret, yatırımcı ilişkileri vb. konularda ki tecrübelerini Uluslararasılaşma, Markalaşma, Sosyal Medya, Etkili Sunum Teknikleri, Yatırımcı Sunum (Pitching) teknikleri gibi konular üzerinden ve 4 saatlik workshop ile katılımcı firmalarımıza aktarmışlardır. 


12.12.2015