WaterWorks 2016 ERA-NET Cofund Çağrısı Açıldı

Su (Water JPI) ve Gıda, Tarım ve İklim Değişikliği (FACCE JPI) Ortak Programlama İnsiyatiflerinin işbirliğinde TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı proje kapsamında 16.02.2016 tarihi itibariyle ortak çağrı açılmıştır. Çağrı kapsamında tarım, ormancılık ve tatlısu balıkçılığı sektörlerinde su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi (Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors) konusunda uluslararası ve disiplinler arası araştırma ve inovasyon projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’den proje sunacak olan ortaklar “1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” usul ve esasları çerçevesinde değerlendirilecektir.

Ön öneriler için son başvuru tarihi 19.04.2016’dır. Başvurular çağrı sekreteryasına çevrimiçi olarak yapılmalıdır. Ayrıca aşağıda yer alan TÜBİTAK WaterWorks 2015 Proje Ön Başvuru Formu basılı ve imzalı olarak en geç 26.04.2016 tarihine kadar TÜBİTAK-ÇAYDAG Tunus Cad. No: 80 Kavaklıdere / ANKARA adresine iletilmelidir.

Çağrı metni ve detaylı bilgi için:


19.02.2016