Uluslararası II. Savunma Sanayi Sempozyumu 06-08 Nisan 2017

06-08 Nisan 2017 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi’nde düzenlenecek olan ve  Gazi Teknoloji Transfer Ofisi olarak destekleyici kuruluşları arasında yer aldığımız “II. Savunma Sanayi Sempozyumu” ile ülkemizdeki ‘’Savunma Sanayi’’ temsilcilerinin bir araya gelmesi, savunma teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarının ve üniversite-sanayi işbirliğini içeren bildirilerin, ulusal stratejilerin, politikaların ve ülkemiz için yeni önceliklerin tartışmaya açılması amaçlanmaktadır. Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopark olası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik olarak sempozyumun ilgili sanayi kuruluşlarının istek ve önerileri doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sempozyum Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…


30.03.2017