Ufuk2020 Sağlık Alanı Kampsamında İhale İlanına Çıktı
Ufuk2020 Sağlık Alanı kapsamında desteklenen HSMonitor Projesi, sağlık
durumunu iyileştirmek ve hipertansiyon bakımını optimize etmek için
yenilikçi Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) destekli izleme
çözümlerine yönelik Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) hizmetlerine yatırım
yapan bir ticari öncesi satın alma (PCP) projesidir. 31 milyondan fazlası
hipertansiyona sahip olan toplam 96 milyondan fazla bir nüfusa hizmet
vermekte olan dört ülkeden beş sağlık hizmeti sağlayıcısı bu tedarikte yer
almaktadır. Öngörülen çözümler, sektör oyuncuları (tedarikçiler)
tarafından rekabetçi aşamalarda geliştirilmektedir.


HSMonitor proje ihalesi ilanı 21.08.2020 tarihinde Avrupa Birliği Resmi
Gazetesinin ihale platformu olan TED’te (Tenders Electronic Daily)
yayınlanmıştır. İhale ile ilgili tüm belgelere proje internet sitesinden
ulaşılabilir. Sizde bu projenin bir parçası olmak isterseniz, ihale ve
teklif verme ile ilgili tüm bilgiler bu dosyaların içinde yer almaktadır.


İhale de kâr amacı güden operatörler (firmalar), PCP “supplier”
konsorsiyumlarında STK’lar ve akademik kuruluşlar da yer alabilmektedir.
HSMonitor ihale sürecinin tek resmi iletişim kanalı
suppliers@hsmonitor-pcp.eu e-posta adresidir. Bu adrese gönderilen sorular
İngilizce yazılmalı ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar gönderilmelidir.

31.08.2020