Ufuk2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü
Avrupa Komisyonu tarafından  Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal)
hedefleri kapsamında Ufuk2020 Programı Green Deal Çağrısının açılması
planlanmaktadır. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale
getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü
politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere
katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut
durumun aciliyetine ve yeni Komisyon'un hedeflerine cevap veren iklim ve
çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.Ufuk2020 Programı’nın son çağrısı niteliğinde olan Avrupa Green Deal
Çağrısı hakkında TÜBİTAK tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde Ufuk2020
Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü
etkinliği düzenlenecektir.Etkinlik taslak programına buradan erişebilirsiniz.

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u382/gd_bilgi_gunu_taslak_program.pdfÇağrıda 11 alt alanda toplamda 20 konu başlığı bulunmakta olup, proje
başvurusu yapılabilecek taslak konu başlıkların listesine ve konuların
içeriğine buradan erişebilirsiniz.

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u382/ufuk2020_programi_green_deal_cagrisi_konu_listesi.pdf


Etkinliğe katılım için kayıt yapılması zorunludur. Kayıt adresine buradan
erişebilirsiniz.

https://anket.tubitak.gov.tr/index.php/259394?lang=tr


Etkinliğe kayıt olduktan sonra kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine
ilişkin detaylar e-posta yolu ile etkinlikten önce paylaşılacaktır.Etkinlik ile ilgili güncel gelişmeleri
https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesil-mutabakat-cagrisi-cevrimici-bilgi-gunu
adresinden takip edebilirsiniz.

08.07.2020