Ufuk2020 Programı Green Deal Çağrısı

Ufuk2020 Programı Green Deal Çağrısı  22 Eylül 2020 tarihinde açılacaktır. Çağrı, 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek konusundaki genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1 milyar Avro bütçeyle, yeni çağrı, mevcut durumun aciliyetine ve yeni Komisyon'un hedeflerine cevap veren iklim ve çevre ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.

10 alanda 20 konu başlığının destekleneceği Green Deal Çağrı Programı yayınlanmıştır. Desteklenmeye açılan çağrı başlıkları aşağıdaki gibidir:

LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system 

LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change -Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources

LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way


21.09.2020