Ufuk 2020 ve EUREKA Programları Bilgilendirme Toplantısı

Dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Avrupa Birliği'nin UFUK 2020 (H2020) “Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı” 2014-2020 yıllarını kapsayacak olup, toplam 80 milyar Euro'luk bütçe Türkiye’den başvuru yapanlara da açıktır. Avrupa Komisyonu tarafından, 11 Aralık 2013 tarihinde, Horizon 2020 - KOBİ’lerde Yenilikçilik 2014-2015 Çağrısı yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında KOBİ’lerin ve ilgili paydaşların proje başvurusunda bulunabileceği alanlar çalışma programında belirtilmiştir.KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı kapsamında KOBİ’lerin bireysel olarak proje başvurusu yapabilecekleri Yeni KOBİ Aracı (New SME Instrument) bulunmaktadır. Bu kapsamda Gazi Üniveristesi TTO olarak 09.04.2015 tarihinde Gazi Teknopark bünyesinde yer alan  firmaları için H2020 ve EUREKA Programları Bilgilendirme Toplantısı toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Program kapsamında Gazi TTO H2020 koordinatörü Rıdvan Genç H2020 kapsamında Gazi Üniversitesi ve Gazi TTO ofisi olarak yapılan çalışmaları ve faaliyetleri özetlemiştir. TÜBİTAK Uluslararsı İlişkiler Dairesi Bölümünde Ufuk 2020  SMS Instrument alanında uzman olarak görev yapan Okan Saldoğan ve Emre Yurttagül Ufuk 2020 ve KOBİ’ler (SME Instrument) Okan Saldoğan ve Emre Yurttagül katılımcı firmalara KOBİ aracı hakkında detaylı bilgiler vermiştir.Programın devamında ise Okan Saldoğan EUREKA Programı ve Bileşenleri kapsamında katılımcı firmaların ne tür desteklerden yararlanacaklarını detaylı bir şekilde sunuştur. Programın son bölümünde Okan Saldoğan ve Rıdvan Genç katılımcı KOBİ lerin sorularını cevaplamıştır. 

SUNUM1: H2020'de KOBİ'ler

SUNUM2: YENİLİĞE HIZLI ERİŞİM

SUNUM3: EUREKA PROGRAMI & BİLEŞENLERİ

 

                                                    


09.04.2015