Türkiye'de Mentörlük Mekanizması Ve Uygulaması Çalıştayı

Ülkemizdeki arayüz yapılarının sanayi ile işbirliği düzleminde, mentorluk süreçlerinin etkin ve ülkemiz şartlarına uygun bir şekilde yürütülmesi  için  sistemin mevcut bileşenleri arasındaki ilişkinin doğru kurgulanması ve ekosistemde uygun biçimde konumlandırılmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle ÜSİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) tarafından, hem yurt dışı örnekler hakkında bilgi edinmek hem de katılımcılar arasında fikir alışverişi yapılmasına imkan sağlamak amacıyla 5 Kasım 2015 Perşembe günü, 12:30 -17:30 saatleri arasında, Gazi Teknopark C Blok Konferans Salonu’nda "Türkiye'de Mentörlük Mekanizması Ve Uygulaması Çalıştayı"düzenlenmiştir.


05.11.2015