Türkiye Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu (KÜSİP) Tanıtım Toplantısı

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018), 10. Kalkınma Planı, 64. Hükümet eylem planı ve diğer eylem planlarında; sanayinin, kamunun ve üniversitelerin altyapı ve insan kaynağı imkânlarının yer alacağı ve işbirliği fırsatlarının sunulacağı, Kamu, Üniversite, Sanayi Kuruluşları, girişimciler ve yatırımcılar arasında etkileşimin sağlanacağı bir portal hazırlanması görevi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğuna verilmiştir. Bu kapsamda; Kalkınma Bakanlığı'na yazılım projesi olarak yapılan başvuru kabul edilmiş, yazılım geliştirme süreçleri 2017 yılı başında tamamlanarak www.kusip.gov.tr web adresi üzerinden kullanıma açılmıştır. KÜSİP portalının mobil uygulamaları da aynı şekilde 2017 yılı başında tamamlanmış olup, Andorid ve İOS internet üzerinden indirilerek mobil cihazlarda kullanılabilmektedir. 2017 yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde portal’in tanıtım ve etkin kullanımı amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamda 13 Ekim Cuma 2017 tarihinde Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firma temsilcileri, Gazi Üniversitesinde görev yapan akademisyenler ve diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı(KÜSİP) tanıtım toplantısı yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gazi Teknopark Genel Müdürü Sayın S. Tuğrul İMER; gerek Gazi Üniversitesinde, gerekse Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Üniversite-Sanayi işbirliği ile bir çok projenin yürütüldüğünü ifade ederek KÜSİP'in bu çalışmaları daha da hızlandıracağını ifade etti. Açılış konuşması sonrasında KÜSİP portalı sunumu yapıldı ve uygulamalı olarak portal fonksiyonları katılımcılar ile paylaşıldı. 


13.10.2017