TechAnkara Proje Pazarı 2015 Başvuruları Başladı

Yenilikçi projesi olup projesini geniş kitlelere ulaştırmak, fikrini ticarileştirmek ve yatırımcılara ulaşmak, doğru kişiler ve kurumlarla iletişim kurmak isteyenler için TechAnkara Proje Pazarı 2015 başvuruları başladı.

Etkinliğe projeleri ile başvurmak isteyen katılımcılar başvurularını http://www.ankaraprojepazari.com internet adresi üzerinden online olarak yapabilirler.

TechAnkara Proje Pazarı

Ankara'nın teknolojik imajını güçlendirecek, teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerden biri olan yenilikçi proje pazarı etkinliği bu yıl da Aralık ayında “TechAnkara Proje Pazarı 2015” adıyla gerçekleştirilecektir.

TechAnkara Proje Pazarı'nda yenilikçi projeler sergilenecek, projeler, yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya gelecektir. Etkinlik sayesinde projeler için kaynak ve pazar bulma, ticarileşme ve işbirliği fırsatları ortaya çıkacaktır. Ayrıca ikili görüşmelere yer tahsis edilecek ve ağ oluşturma ortamı sağlanacaktır. Etkinlik kapsamında projeler yarışacak ve başarılı projelere, birebir mentörlük, yurtdışı pazarlara giriş gibi teknoloji ticarileştirme odaklı ödüller sunulabilecektir.

Etkinlik; üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Borsa İstanbul, TÜBİTAK, TOBB, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, organize sanayi bölgeleri, KOSGEB, Türkiye Patent Enstitüsü, melek yatırımcı ağları, girişim sermayesi firmaları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

Etkinlikle ilgili detaylar http://www.ankaraprojepazari.com web sitesinden güncel olarak takip edilebilir. 


31.08.2015