Sürdürülebilir Rekabetin Anahtarı: Endüstriyel Tasarım Projesi Kapanış Toplantısı

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ABD öğretim üyesi Doç. Dr. Adnan AKKURT  hocamızın yürütücüsü olduğu ve Gazi Teknoloji Transfer Ofisinin paydaş olduğu Ankara Kalkınma Ajansı 2015 yılı doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan ''Sürdürülebilir Rekabetin Anahtarı: Endüstriyel Tasarım  Projesi'' adlı projesinin kapanış toplantı yapılmıştır. 


22.01.2016