Startup Mentor Türkiye

Ücretsiz mentorluk desteği ile girişimcilerin ürün ve hizmetlerini ticarileştirmelerine katkı sağlayan, Gazi Teknopark ve Gazi TTO’nun partneri olduğu “Startup Mentor Türkiye” Kasım 2015 programı Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.


27.11.2015