Şirket Yönetiminde Finansal Okur-Yazarlık ve Nakit Yönetimi Eğitimi

Gazi TeknoparkGazi Teknoloji Transfer Ofisi ve Action Coach işbirliği ile 10 Nisan 2017 Pazartesi günü düzenlenen “Şirket Yönetiminde Finansal Okur-Yazarlık ve Nakit Yönetimi” konulu eğitimde özellikle kriz zamanlarında işletmelerin finansallarını nasıl yönetmesi ve yorumlaması, firma bilanço ve gelir/gider tablolarının neleri tam olarak ifade ettiği ve analiz teknikleri, nakit akışı yönetiminin bir şirket için önemi ve nakdin neden önemli, karın ise bir gösterge olduğu gibi konulara yer verilmiştir.


10.04.2017