Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı Bilgilendirme Toplantısı

 

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
kapsamında “Sipariş Ar-Ge” ve “Patent Lisans” olmak üzere iki yeni çağrı
açılmıştır.


Söz konusu çağrılar kapsamında; TÜBİTAK ve Gazi TTO işbirliğinde, TÜBİTAK
TEMEG Koordinatörü Dr. Alp Eren YURTSEVEN ve TÜBİTAK Bilimsel Programlar
Başuzmanı Oğuz ÖZBAY' ın katılımı ile çevrimiçi bilgilendirme toplantıları
düzenlenecektir. Sizleri ve üye firmalarınızı toplantıya davet
ederiz.Firmalarınıza duyurma konusunda yardımlarınızı bekler toplantıya
ilişkin detayları aşağıda bilgilerinize sunarız.Webinar Programı

16 Haziran 2020

14:00-15:00 "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı

Konuşmacı:

Oğuz ÖZBAY
TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı

15:00-16:00 "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı"

Konuşmacı:

Dr. Alp Eren YURTSEVEN
TÜBİTAK TEMEG Koordinatörü

Bilgilendirme toplantısı ZOOM Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
Kayıt yapan katılımcılara toplantı linki bir gün önce iletilecektir.

Kayıt için

forms.gle/EkWvaKEekwuXiP3A7

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
kapsamında “Sipariş Ar-Ge” ve “Patent Lisans” olmak üzere iki yeni çağrı
açılmıştır.


Söz konusu çağrılar kapsamında; TÜBİTAK ve Gazi TTO işbirliğinde, TÜBİTAK
TEMEG Koordinatörü Dr. Alp Eren YURTSEVEN ve TÜBİTAK Bilimsel Programlar
Başuzmanı Oğuz ÖZBAY' ın katılımı ile çevrimiçi bilgilendirme toplantıları
düzenlenecektir. Sizleri ve üye firmalarınızı toplantıya davet
ederiz.Firmalarınıza duyurma konusunda yardımlarınızı bekler toplantıya
ilişkin detayları aşağıda bilgilerinize sunarız.Webinar Programı

16 Haziran 2020

14:00-15:00 "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı

Konuşmacı:

Oğuz ÖZBAY
TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı

15:00-16:00 "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı"

Konuşmacı:

Dr. Alp Eren YURTSEVEN
TÜBİTAK TEMEG Koordinatörü

Bilgilendirme toplantısı ZOOM Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
Kayıt yapan katılımcılara toplantı linki bir gün önce iletilecektir.

Kayıt için

forms.gle/EkWvaKEekwuXiP3A7

11.06.2020