Gazi TTO Personeline P3 Innovate & Tin Bee Firmalarından İş Geliştirme Eğitimi

P3 Innovate & Tin Bee Firmalarının İş ortağı Keith Segerson Gazi Teknopark'ı ziyaret ederek TTO ve Teknopark personellerine girişimcilik, iş geliştirme, yatırım stratejileri, uluslararsı ticaretin geliştirilmesi ve üniversite sanayi işbirliği konularında eğitim verdi.  

Eğitimin ardından Keith Segerson, firma ziyaretlerinde bulunularak firmalara uluslararsı rekabet ve ulularası işbirliği konularında mentorluk desteği verdi.


08.07.2015