Jeotermal Enerji Alanında Ar-Ge Projelerinin Destekleneceği Uluslararası Çağrı - GEOTHERMICA

“Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji alanında, Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. TÜBİTAK TEYDEB söz konusu çağrıya “1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” yoluyla destek verecektir.

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 10 Temmuz 2017 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 24 Kasım 2017 tarihinde kapanacaktır.

ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ

GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Proje çağrısına, GEOTHERMICA çağrısına katılan ülkelerden en az 2 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir.

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER VE ÇAĞRI KONULARI

Türkiye, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsviçre çağrıya katılan ülkelerdir. Çağrı kapsamında jeotermal enerji ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

  • Jeotermal kaynakların, rezervlerin ve rezervuarların belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Jeotermal kaynakların ve rezervuarların geliştirilmesi
  • Tedarik ve akıllı enerji sistemlerine entegrasyon
  • Jeotermal işletmelere yönelik yeni yaklaşımlar

Çağrı konuları hakkında detaylı bilgiye resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir (http://www.geothermica.eu/call-to-action/).

ÇAĞRI TAKVİMİ

10 Temmuz 2017 13:00 UTC1 : Proje ön başvurularının son teslim tarihi (www.geothermica.eu adresinde yer alan Elektronik Kayıt Sistemine yüklenecektir)
17 Temmuz 2017: Türkiye’den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK’a ön kayıt başvuruları için son tarih.
11 Eylül 2017: Ön başvuruların sonuçlarının başvuru sahiplerine GEOTHERMICA koordinatörü tarafından açıklanması.
24 Kasım 2017 13:00 UTC1 : Proje önerilerinin başvurularının yapılabilmesi için son tarih.
1 Mart 2018: Desteklenecek projelerin açıklanması.
1 Mayıs 2018: Projelerin başlaması.

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.geothermica.eu/call-to-action adresindedir.


05.05.2017