İstanbul Gelişim Üniversitesi Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Çalıştayı

14 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Çalıştayı'nda Gazi TTO Yöneticimiz Sayın Prof. Dr. H. Mehmet ŞAHİN ve Gazi Teknopark Genel Müdürü Sayın S. Tuğrul İMER Üniversitemiz, Teknoparkımız ve Gazi TTO hakkında sunum yaptılar.


14.11.2015