İşletmlerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Programı Yeni Teklif Çağrısı

COSME Programı Teklif Çağrısı:Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları

İşletmlerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Programı Yeni Teklif Çağrısı COSME Programı kapsamında "Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları" başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, Avrupa'daki inkubatörler (kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerator) aracılığı ile kültürül ve yaratıcı endüstirilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerinin teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirecek moda ve turizm sektörlerinde işletmelerin kurulması, geliştirilmesi ve ölçek büyütmesidir.

Bu çağrı ile;

  • Kültürel ve yaratıcı endüstri sektörlerinde KOBİ ve yeni kurulan işletmelere odaklanan inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan 1-2 ulusötesi ağın desteklenmesi,
  • İnkubatörler ve hızlandırıcılar ve ilgili diğer aktörler arasında belirtilen tema ve öncelikler çerçevesinde değer zincirleri de göz önünde bulundurularak sektörler arası işbirliğinin güçlendirilmesi,
  • Yenilikçi işletmelerin büyümesini yönelik destek mekanizmalarının, yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi,
  • Yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilerek ve denenerek yenilikçi KOBİ’lerin büyümeleri ve ölçeklerini artırmaları için gerekli süre boyunca desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında moda teknolojisi sektörü için 1,6 milyon avro; turizm sektörü için 1 milyon avro olmaküzere toplamda 2,6 milyon avroluk bütçe tahsis edilmiştir.

Proje başvurularının 17 Ekim 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Ülkemizden, tüzel kişiliğe sahip kar amacı gütmeyen kuruluşlar (kamu yada özel), inkübatörler, hızlandırıcılar, laboratuvarlar, üniversiteler, eğitim enstitüleri, araştırma merkezleri, KOBİ’lere ve girişimcilere iş destek hizmeti sunan kuruluşlar, kamu kurumları ve ar amacı güden kuruluşlar başvuru yapabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 


21.08.2017