İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji Programları (EMPIR) 1. Aşama Başvurusu İçin Son Tarihi 20 Şubat 2017

Birinci Aşama Başlangıç Tarihi: 10 Ocak 2017

Birinci Aşama Kapanış Tarihi: 20 Şubat 2017

İnovasyon ve Araştırma odaklı Metroloji Programları (EMPIR- European Metrology Programme for Innovation and Research) Horizon 2020’ye (U2020) entegre edilmiş bir program olup araştırma ve inovasyon bazlı bir AB Çerçeve Programı’dır.

U2020’nin amacı, araştırma ve inovasyon sisteminin küresel boyutta rekabetçi ortamını arttırarak  AB’nin bilim altyapısını güçlendirip, mükemmelleştirmek ve Avrupa Araştırma Alanı’nı sağlamlaştırmaktır.

EMPIR Ortak Araştırma Projeleri (JRP-Joint Research Project) Hedefe Yönelik Programlar (Targeted Programmes-TPs) olarak bilinen AB’nin karşılaştığı büyük zorluklar Sağlık, Enerji, Çevre ve Endüstri ile temel ölçüm bilimindeki gelişmeler konularına odaklanmıştır.

EMPIR çağrıları kapsamındaki başvurular iki aşamadan oluşmaktadır:  EMPIR çağrılarının ilk aşamasında metroloji araştırmalarındaki ihtiyaçları belirlemeye yönelik Potansiyel Araştırma Başlığı (Potential Research Topic - PRT) proje önerisi ile başvuru yapılır. İkinci aşamada açılan çağrı çerçevesinde ise, ilk aşama başvurularına göre karar verilen başlıklarda JRP protokolü yazılarak başvuru yapılır.

2017 yılı PRT proje önerisi sunmaya yönelik EMPIR Programı çağrı başlıkları: Endüstri için Metroloji, Temel Metroloji, Pre- ve Co-Normatif Metroloji Araştırma Projeleri, Araştırma Potansiyeli olarak belirlenmiştir.

Kimler Katılabilir?

EMPIR 1. Aşama Çağrıları yukarıda belirtilen alanlar özelinde, metroloji alanında ihtiyaçları belirlemek  amacını taşıdığından, dünya genelinde herhangi bir kişi ve/veya organizasyon, çağrıya başvuru yapabilir.

EMPIR programı ve çağrılarıyla ilgili detaylara http://msu.euramet.org/calls.html bağlantısından erişebilir; sorularınızı ise EMPIR Programı Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin’e, jale.sahin@tubitak.gov.tr e-posta adresinden iletebilirsiniz. 

 

30.01.2017