Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama - Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 1 Nisan 2017 Tarihinde Açıldı!

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme-JFS)’nın hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır.

JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 • Ortak araştırma ve yenilik faaliyetlerinin uygulanması
 • Bölgeler arası işbirliklerinin artırılması
 • Yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve varolanların güçlendirilmesi
 • Bilgi ve en iyi uygulama yaklaşımlarının değiş tokuş edilmesi

Çağrı Başlıkları:

JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, "Sağlık ve İklim Değişimi/ Çevre" genel başlıkları altında aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:

 • Sağlık
 • Antimikrobiyal ilaç direnci
 • Yeni çıkan bulaşıcı hastalıklar
 • İklim Değişikliği/ Çevre
 • Gıda Üretim Sistemlerinin adaptasyonu / esnekliği
 • İklim değişikliğinin ekosisteme ve biyoçeşitliliğe etkileri

Aksi belirtilmedikçe, projeler her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar,uluslararası ve ulusal başvurular aynı zamanlarda yapacaklardır.

Buna göre, uluslararası başvuru sırasında, proje önerileri başvuruları, Alman Uzay ve Havacılık Merkezi’nin (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt –DLR) geliştirdiği ağ aracı (web tool) ile alınacaktır. Ulusal başvurular ise, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı veya 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre çağrı açılış tarihinden itibaren 10 Temmuz 2017 tarihine kadar uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

JFS2017, tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecektir. Başvuru takvimi, Nisan 2017 –Eylül 2017 olarak belirlenmiştir (Tablo1.).

Tablo1. Öngörülen Çağrı Takvimi

 

Çağrı Başlangıç Tarihi

1 Nisan 2017

Uluslararası Son Başvuru Tarihi (Elektronik)

30 Haziran 2017

TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi (Elektronik)

7 Temmuz 2017

TÜBİTAK Basılı Kopyaların Son Gönderim Tarihi

14 Temmuz 2017

Başvuruların Uygunluk Kontrolü

28 Temmuz 2017

Uluslararası Çevirimiçi Değerlendirme

15 Eylül 2017

Bilimsel Komite Toplantısı

29 Eylül 2017

Program Yürütme Kurulu Toplantısı 

29 Eylül 2017

Başvuru Sahiplerinin Sonuçlar Hakkında Bilgilendirilmesi

2 Ekim 2017

Ulusal Destek İçin Başvuruların Alınması/Sonuçlandırılması

Ekim-Aralık 2017

Projelerin Başlama Tarihi

Ocak-Mart 2018

 

Çağrıya katılım sağlayan ülke ve kuruluşlar:

 • Belçika/ (Wallonia), Fund for scientific research (F.R.S – FNRS)
 • Kamboçya/ Ministry of Education and Youth (MOEY)
 • Fransa/ French National Research Agency (ANR)
 • Almanya/ Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Laos/ PDR - Ministry of Science and Technology (MoST)
 • Filipinler/ Department of Science and Technology (DoST)
 • Polonya/ National Centre for Research and Development (NCBR)
 • İspanya/ Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)
 • İsveç/ Swedish Research Council for sustainable development (FORMAS)
 • İsveç/ Swedish Research Council (SRC)
 • İsviçre/ Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Tayland/ National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 • Tayland/ Thailand Center for Excellence for Life Science (TCELS)
 • Türkiye/ Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
 • Viyetnam/ National Technology Innovation Foundation (NATIF)

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’den üniversite, kamu ve özel kuruluşlarda araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanları, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı; Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ise, 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde çağrıya başvurada bulunabilirler.

Notlar:

JFS2017 ve SEA-EU-NET2 Projesi hakkında tüm sorularınız için sea-eu-net2@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 


14.04.2017