Gazi Üniversitesi Roketsan İşbirliğinde Yürütülecek 2244 Sanayi Doktora Programı Projesi için Bursiyer Alıyor

TÜBİTAK 2244- SANAYİ DOKTORA PROGRAMI

BURSİYER ALIMI İLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ – ROKETSAN A.Ş.

 

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Oğuzhan YILMAZ

 

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Doktora Programlarından Doktora Bursiyeri alımı yapılacaktır.  TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı hakkında daha fazla bilgi için TÜBİTAK Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Programa Başvuracak Öğrencilerden İstenen Şartlar;

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Gazi Üniversitesinde doktora eğitimi devam eden öğrencilerin tez önerisi Enstitü tarafından onaylanmamış olmak,
  • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programlarından;Makina Mühendisliği
  • Makina Mühendisliği
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doktora bursiyerinin aşağıda yer alan Eklemeli İmalat konularıda bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya istekli olması ve bu konular veya yakın alanlarda yüksek lisans yapmış olması beklenmektedir:

  • Yönlendirilmiş Enerji Yığma Yöntemlerinde, süreç kontrolü, benzetim, kalıntı gerilme ve çarpılma analizleri,
  • Yönlendirilmiş Enerji Yığma Yöntemlerinde sıcaklık, gerinim vb. ölçümler ile prosese geri besleme yapılması, parametre/proses kontrolü ve optimizasyonu,
  • Toz yataklı eklemeli imalat yöntemlerinde yüksek sıcaklığa dayanıklı metal malzemeler için proses geliştirilmesi, kritik parça tasarımı ve üretilmesi,
  • Eklemeli imalat yöntemlerinde üretimi planlanan karmaşık geometrili parçalar için takım (yığma) yolu geliştirme.

 

Nasıl Başvuru Yapılır?

Gazi Üniversitesinde belirtilen bölümlerde eğitimine devam eden doktora öğrencilerinin Gazi Üniversitesi ve Roketsan A.Ş. işbirliğinde gerçekleşecek 2244 Sanayi Doktora Programı Bursiyeri olarak değerlendirilmesi için gazi2244@gazitto.com.tr adresine lisans ve yüksek lisans GPA’ların da dahil edildiği detaylı Özgeçmişlerini, iki adet referans mektubu ve niyet mektuplarını iletmesi gerekmektedir.

Önemli Tarihler:

Son başvuru tarihi: 30.06.2020

Sonuçların ilan edilme tarihi: 14.07.2020


23.05.2020