Gazi TTO Medikal İnovasyon Forumu'nda

HT-TTM'nin düzenleyici kuruluş olarak yer aldığı MEDİKAL İNOVASYON FORUMU; Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu'nda 11 Eylül Cuma günü gerçekleşti.

Gazi Teknoloji Transfer Ofisi olarak yer aldığımız etkinlik iki oturumdan meydana gelirken; birinci oturumun gerçekleştirilme amacı “Sağlık alanında üniversite ve araştırma merkezlerinde fikri mülkiyete tabi ya da endüstriyel imalata yönelik çıktıların arttırılması için çözüm önerilerinin tartışılması” ve “Kamu, medikal firmalar, yatırımcılar, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasındaki işbirliğinin arttırılıp, medikal alanda üniversite ve araştırma merkezlerindeki ticari potansiyeli yüksek fikirlerin değerlendirilmesi ve ticarileşme faaliyetlerinin arttırılması için durum tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılması” idi.

Programın ikinci oturumunda “Sağlık Teknolojisini Değerlendirme hakkında ülkemizde ve dünyadaki durumun incelenip, medikal inovasyondaki öneminin değerlendirilmesi” konusu işlendi.


11.09.2015