ERA-Net Smart Energy Systems REGSYS 2018 Çağrı Duyurusu

Era-Net SmartGrids+RegSys (ERA-Net Smart Energy Systems REGSYS), Horizon 2020 kapsamında desteklenen bir Era-Net co-fund projesidir. REGSYS 2018 çağrısında, entegre yerel ve bölgesel enerji sistemlerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır.

Çağrı kapsamında Era-Net’e proje özeti başvuruları için son tarih/saat 11 Eylül 2018, 14:00 CEST’dir.

Çağrı Duyurusu aşağıdaki bağlantıda yer almakta olup, çağrıya başvurmak isteyen firmaların bu Çağrı Duyurusunda belirtilen hükümlere uyması gerekmektedir:

ERA-Net Smart Energy Systems REGSYS 2018 Çağrı Duyurusu

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/era-net_smart_energy_systems-2018.pdf

Çağrıya, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, çağrıya katılan diğer ülkelerden katılımcılar ile birlikte projeler hazırlayarak başvurabilecektir. Çağrıda projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalar, TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı aracılığıyla desteklenecektir.

Çağrıya ilişkin detay bilgiler aşağıdaki adreste yer almaktadır:

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/Focus_Initiative_Integrated_Regional_Energy_Systems


13.07.2018