ERA.Net RUS PLUS Projesi Kapsamında “Yenilik” Temalı 2. Proje Çağrısı

ERA.Net RUS PLUS projesi kapsamında “yenilik” temalı 2. proje çağrısı 20 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ilan edilmiştir. 

2017 yılı ortak çağrısına, Rusya’nın yanı sıra Almanya, Avusturya, Romanya ve Yunanistan’dan da fonlama kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Rusya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir.

19 Eylül 2017 tarihi Orta Avrupa saatiyle 15.00’da kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/RUS_INNO2017 adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Çağrı ile ilgili sekreterya tarafından yayımlanan detaylara http://eranet-rus.eu/en/196.php#innovation adresinden ulaşabilirsiniz.

Yenilik (İnovasyon) Çağrısının duyurusu TÜBİTAK resmi web sitesinde (http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eranet-rus-plus-yenilik-projeleri-ortak-cagrisi-acildi ) ve Ufuk2020 web sitesinde (Rusya Federasyonu sayfasında) yapılmıştır.

Çağrının duyuru broşürü için tıklayınız...


04.08.2017