EIT Urban Mobility RIS HUB Çağrısı-Türkiye

EIT Urban Mobility (EIT Kentsel Hareketlilik) yapısı, EIT Kentsel Hareketlilik ile ilgili faaliyetlerin aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 5 ülkede yaygınlaştırılması amacıyla Bölgesel İnovasyon Planı Merkezi (RIS

HUB) kurulmasına yönelik bir çağrı yayımlanmıştır. 2 Ağustos 2021 tarihinde kapanacak çağrıya Türkiye’den paydaşlar bir RIS HUB oluşturmak üzere tek başlarına veya bir konsorsiyum kurarak başvuruda bulunabilirler.

Çağrı dokümanında belirtildiği üzere geçmiş tecrübeler göz önüne alındığında RIS HUB çağrısına üniversite ile hızlandırıcı rolünü üstlenecek (bir hızlandırıcı programı yürüten vb.) bir yapının birlikte tamamlayıcı biçimde başvurmasının faydalı olabileceği önerilmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylar için tıklayınız...

Çağrı ile ilgili teknik sorularınızı call2022@eiturbanmobility.eu  ve riscall2022@eiturbanmobility.eu adreslerine; genel sorularınızı ncptransport@tubitak.gov.tr adresine yönlendirebilirsiniz.

 


15.06.2021