Buluşların Patentlenebilirliği Semineri

19 Ekim 2015 tarihinde Gazi TTO tarafından Gazi Teknopark Konferans Salonu’nda Buluşların Patentlenebilirliği semineri gerçekleştirildi. Sabah ve öğlen oturumu olmak üzere iki oturumdan oluşan seminer Türk Patent Enstitüsü uzmanları Sn. Bayram DAŞBAŞI ve Sn. Ertan BİÇER tarafından verildi. Sabah oturumunda patent konusu genel olarak ele alınarak, bilgisayar tabanlı buluşlar ve iş metotlarının patentlenmesi konuları hakkında bilgi verildi. Öğleden sonra ilaç patentleri ve gen ve kök hücre konulu patentler hakkında bilgi verilerek, katılımcıların sorularına yer verildi. Katılımcılar, Gazi Üniversitesi akademik personeli ve öğrencileri, Teknopark firmaları personeli, diğer TTO’lardan uzmanlar ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Gazi TTO’nun irtibatta bulunduğu firmaların personelinden oluştu.


20.10.2015