Birleşik Krallık Küresel Zorluklar Araştırma Fonu 'Networking Grants'

Birleşik Krallık Küresel Zorluklar Araştırma Fonu (Global Challenges Research Fund – GCRF) ‘Networking Grants’ çaağrısı açılmıştır. ‘Networking Grants’ çağrısı ile araştırmacıların disiplinler arası alanlarda ağ kurma faaliyetlerine destek verilmesi ve küresel zorluklara çözüm üretebilecek araştirma fikirlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Çağrıya Birleşik Krallık’tan ortakları ile birlikte Türkiye’den de araştırmacılar başvurabileceklerdir. Başvurular British Academy, the Royal Academy of Engineering and the Royal Society tarafından değerlendirilecek ve desteklenecektir.

Başvurular için belirlenen son tarih 6 Eylul 2017’dir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


04.08.2017