Birinci EMBL/DFG Bilimde Kadın Ağı Sempozyumu

Birinci EMBL/DFG Bilimde Kadın Ağı Sempozyumu Gen, Hücre ve Bağışıklık Sisteminden Terapiye?From Genes, Cells and the Immune System towards Therapies-, EMBL Heidelberg, Almanya) *

Tarih: 19-20 Eylül 2016

Yer: EMBL, Heidelberg, Almanya

Başvuru ücreti : 40 Avro

Kayıt için son başvuru tarihi: 1 Ağustos 2016

Sempozyum Hakkında:

Çok uluslu ortak çalışmaya dayalı araştırma merkezleri, karşılaştırmalı araştırma konsorsiyumları sayesinde uluslararası prestij ve itibara sahiptir. Bu merkezlerde bir yandan disiplinlerarası, ileri seviye bilim desteklenirken diğer yandan, kadın bilim insanlarının bilim dünyasında görünürlüğünü artırmak ve bilimsel ağ kurmalarının desteklenmesi suretiyle bilimde cinsiyet eşitliğini sağlamak en önemli amaçlar arasında yer edinmiştir. Bu bağlamda Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarları (European Molecular Biology Laboratories?EMBL) ile  Alman İşbirlikçi Araştırma Merkezleri Konseyi (Deutsche Forschungsgemeinschaft-DFG) ile birlikte, Birinci EMBL/DFG Bilimde Kadın Ağı Konferansı’nı düzenleyecektir.

Sempozyumun bilimsel odağı genetik, immünoloji ve immünoterapidir. Oldukça dolu bir bilimsel program sunulmakta olan sempozyumda, akademide yer alan kadın bilim insanlarının, ilgili bilimsel ağda bulunan diğer bilim insanlarıyla iletişimini artırmak hedeflenmiştir. Toplantıda, DFG, EMBO ve Alman Hükümeti’nden katılımcıların buluştuğu bir platformda, Bilimde Cinsiyet Eşitliği meselesi çeşitli yönleriyle ele alınacaktır. “Ağ Oluşturma Analizi”, “Hızlı Ağ Oluşturma” konularının da ele alınacağı platformda DFG, EMBL ve Alman Hükümeti’nden katılımcılar, yuvarlak masa etrafında, Almanya’da kadınların akademik kariyerlerinde karşılaştıkları sorunlar ve bu alanda meydana gelen son gelişmeleri tartışacaklardır.

Sempozyumla ilgili detay bilgiye ulaşmak ve kayıt için http://www.embl.de/training/events/2016/SFB16-02/registration/ bağlantısını ziyaret ediniz.

Kimler Başvurabilir

Sempozyuma, konuyla ilgilenen tüm araştırmacılar, doktora ve doktora sonrası öğrenciler katılabilir.

EMBL kurs ve sempozyumları hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınız için jale.sahin@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

*TÜBİTAK 2224A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı’ndan, EMBO etkinliklerine katılım ve seyahat desteği alıp alamayacağınız konusunda bilgi almak için http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-a-yurt-disi-bilimsel-etkinliklere-katilma-destegi-programi bağlantısını ziyaret ediniz.

EMBL

1974 yılında kurulan Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarları (European Molecular Biology Laboratories?EMBL), yaşam bilimleri alanında Dünyanın önde gelen çokuluslu araştırma kurumuları arasında yer almaktadır. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’de bulunan beş merkezden oluşan EMBL, temel yaşam bilimleri alanında, enstitülerinde gerçekleşen bilimsel çalışmaların yanında pek çok bilim insanını biraraya getirecek platformların oluşmasına imkân sağlamaktadır (www.embl.de). 


22.07.2016