Avrupa Eğitim Vakfı-ETF

Avrupa Birliği tarafından 25 Haziran 2008 tarihinde kabul edilmiş olan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'nın (Small Business Act for Europe-SBA) uygulanması sürecinde, Başkanlığımız, Yasa'da bulunan 10 (on) prensibin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu 'Ulusal Koordinatör' olarak görevlendirilmiştir. Yasa kapsamında yürütülecek çalışamaların etkinliği açısından, KOBİ'lerle ilgili kurum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması amacıyla, ' Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri' hakkındaki 05 Haziran 2011 tarih ve 2011/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Balkan Ülkeleri ve Türkiye' de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası'na ilişkin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitim Merkezi(SEECEL), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), projeye dahil olan ülkeler ile işbirliği içersinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, SBA süreci ile ilişkili paydaş kuruluşlarımızda olan ETF tarafından 'A Call for Good Practise:In Training for Internationalization of SMEs' başlıklı KOBİ'lerin uluslarasılaşmasına yönelik iyi uygulamalar geliştiren eğitim sağlayıcıların, ticaret ve sanayi odalarını, üniversitelerin, KOBİ ajanslarının, bölgesel kalkınma ajanslarının, STK'ların, danışmanlık kuruluşlarının vb. başvurabileceği bir cağrı duyrusu çıkmıştır.

Söz konusu çağrının son başvuru tarihi 30 Eylül 2017'dir.

Çağrılar ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

 


21.08.2017