Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları Yayınlandı

Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında “İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı (İLTEK MDP)”, “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı (SOS MDP)” ve “Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (SÜRKA MDP)” olmak üzere üç ayrı mali destek programı ile toplam 20.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır. 

 

1. İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER MALİ DESTEK PROGRAMI

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 01/04/2015 Saati: 17:00

2. SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER MALİ DESTEK PROGRAMI

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saati: 17:00

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saati: 17:00

Detaylı bilgi için tıklayınız.


13.01.2015