5746 Sayılı Araştırma Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tebliğleri Hakkında Bilgi Notu

Resmi Gazete’nin 30.09.2016 tarihli sayısında 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4,5, ve 6 Seri Nolu Genel Tebliğleri yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğlerle, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin detaylar, damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin detaylar ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile tekno girişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin detaylar düzenlenmiş durumdadır.

İlgili tebliğlere Resmi Gazete’nin 30 Eylül 2016 tarihli sayısından erişim sağlanabilir.


04.10.2016