2023 Vizyonunda KOBİ'ler ve KOSGEB Çalıştayı

KOBİ’lerin ihtiyaçlarının, KOSGEB desteklerinin ve KOSGEB algısının değerlendirildiği "2023 Vizyonunda KOBİ’ler ve KOSGEB Çalıştayı" 11 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Gazi Teknoloji Transfer Ofisi olarak yer aldığımız çalıştayda KOBİ'lerin KOSGEB desteklerine ulaşırken yaşadıkları sıkıntıların azaltılması, KOBİ'lerin beklentilerinin net olarak tanımlanıp buna uygun desteklerin sunulması ve 2023 sürecinde KOBİ'lerin ve paydaşların KOSGEB'den beklentilerine ilişkin tespitlerin yapılabilmesi konularında görüş alışverişi yapılarak, öneriler alındı.


11.02.2016